REŽISÉR O FILMEK myšlienke projektu Kapela ma inšpirovali diváci filmu Všetky moje deti. Navštevoval som zaplnené kinosály na Slovensku, ale i v Čechách a vnímal som veľmi emotívne atmosféru po odpremietaní filmu. Ľudia ma zahŕňali otázkami, chceli všemožne pomôcť  Rómom v najchudobnejších osadách na východnom Slovensku. Absolvoval som s filmom 27 kinosál. V jednom kine  diváci zorganizovali zbierku pre kapelu, ktorá účinkovala vo filme, aby si mohli kúpiť harmoniku a basu, ktorú si vždy museli zapožičať, keď chceli cvičiť, alebo niekde hrať.


Napadlo ma, že by bolo veľmi zaujímavé sledovať osud kapely a nástrojov, ktoré rómski muzikanti dostali ako dar. Ako šancu, aby sa mohli postaviť na vlastné  nohy a vykročiť do „sveta gádžov“.  Zaujali ma aj typy jednotlivých hráčov v novovznikajúcej kapele. Charakterizujú a sociologicky predstavujú vzorku rómskej komunity. Jeden muzikant je vysokoškolák, dvaja sú zamestnaní, traja ani nehľadajú zamestnanie. Nechce sa im robiť. Chceli by sa venovať iba hudbe. "Muzika to je život!". Stano Čonka – ich manažér sa zodpovedne a vážne vloží do novej roly. Zoznámime sa aj s jeho veľmi šikovným a pracovitým synom Denisom, ktorý nechce byť odkázaný na sociálne dávky a rozhodne sa pre tŕnistú cestu vlastného podnikania.

Chcem ukázať Rómov  takých, akí skutočne sú. Bez pozlátka, ale aj bez očakávaných stereotypov. Do osád chodím už sedem rokov a už ma tam skoro všetci poznajú. To je predpoklad, aby som spolu so štábom bol veľmi nenápadný, empatický a citlivý. Vytýčil som si cieľ, že nebudem film nakrúcať časozbernou observačnou metódou, ale pokúsim sa prerozprávať ucelený príbeh skupiny Rómov, ktorí robia nesmelé krôčiky, aby zmenili svoj život, vykročili do sveta majoritnej spoločnosti a ukázali svoje schopnosti. Nemajú to ľahké. Sú pripútaní k zemi ťažkými sociálnymi podmienkami, v ktorých žijú, musia zápasiť nielen s prostredím, v ktorom vyrastali, ale aj so sebou samými. Bez vodovodu a kanalizácie v osade Nový Dvor žijú stovky Rómov...

Spoliehal som na kreativitu každého jedného účinkujúceho. Stano má výrazný talent improvizácie a Gusto – saxofonista je rodený showman a komediálny herec. Chcem, aby diváci zažili na vlastnej koži ich talent, zmysel pre humor, ale aj živočíšnosť, energiu a človečenstvo v rýdzej, autentickej podobe.


memory usage 884.78 kb RSS chanel